Bölüm iletişim

BÖLÜM AKADEMİK PERSONELİ İLETİŞİM NUMARALARI  VE MAİL ADRESSLERİ

Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Barış ÖZTUNA

 376 218 95 00 -7796 / 7791 /4210

 barisoztuna@karatekin.edu.tr

Bölüm Öğretim Üyeleri 

Dr. Öğretim Üyesi Şauyp TURAN 

376 218 95 00 -7799

sturan@karatekin.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Hasan YÜKSEL 

376 218 95 00 -7798

hasanyuksel@karatekin.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet YURTSEVEN

376 218 95 00 -7639

ahmetyurtseven@karatekin.edu.tr

Dr. Ruhal SAMANLI

376 218 95 00 - 7797

ruhals@karatekin.edu.tr

 

Öğretim Görevlisi Salim KAYNAR 

376 218 95 00- 6199

skaynar@karatekin.edu.tr