Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı Tanınması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.10.2021 tarih ve E78160 sayılı yazısı gereğince, azami öğrenimsüresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmıştır. Bu haktan 2017-2018 öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilerde yararlanabileceklerdir. Detaylı bilgi için fakülte sekreterliği ile iletişime geçilmelidir.

Yayınlanma Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar