Tanıtım

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

Bölüm Web Sayfası:  https://cek.karatekin.edu.tr/default.aspx/

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.  Bölüm, aşağıda belirtilen beş Anabilim Dalından oluşmaktadır.

1- Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

2- Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

3- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

4- Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı

5- Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün ana kadrosunda, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi  1 Doktor Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi de bölümümüzde görevlendirme ile ders vermektedir. Şu an 149 öğrencimiz bulunmaktadır. 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, analitik düşünebilen ve güncel bilgi birikimine sahip nitelikli bireyler yetiştirerek bilime katkıda bulunmak amacındadır. Alanında uzman güçlü bir kadrosu ve kaliteli eğitim anlayışı ile saygın ve öncü bir programa sahip olan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, öncelikle bir ekonomide mal ve hizmet üretmek için kullanılan fiziksel, zihinsel ve sosyal çaba miktarı olan emeği önemsemektedir. Bu bağlamda farklı işgücü türleri, işgücü piyasaları, istihdam, işsizlik, standart ve esnek çalışma ilişkileri, gelir dağılımı, ücret araştırmaları ve sosyal politika konularına ağırlık vermektedir.

Mezuniyet Şartları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri lisans eğitim sürecinde 240 (başarılı) AKTS’yi tamamladıkları ve bölümün tüm zorunlu derslerini aldıkları takdirde mezun olabilmektedirler. Öğrencilerin diplomasında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Mezunu ibaresi yer almaktadır. 

İstihdam

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunlarının istihdam edilebildiği alanlar geniştir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunları, kamuda ve özel sektörde istihdam edilmektedir. Kamuda KPSS B grubu ve KPSS A grubu sınavları ile atanmak mümkündür. KPSS B grubu herhangi bir kamu kurumunda memurluk görevini yürütmek için başarılı olunması gereken bir sınavdır. 2 yılda bir yapılmaktadır ve tüm lisans mezunları girebilmektedir.  Bu sınav genel kültür ve genel yetenek kısmından ibarettir. KPSS A grubu ise, her yıl yapılmaktadır ve bu sınava İİBF mezunları girebilmektedir.  KPSS A grubu, alan sorularından ibaret olan oturumdur. Aşağıda belirtilen oturumlardan birine veya birkaçına başvurmak mümkündür. KPSS A grubu oturumları;

KPSS A Grubu Hukuk Testi

KPSS A Grubu İktisat Testi

KPSS A Grubu Muhasebe Testi

KPSS A Grubu İşletme Testi

KPSS A Grubu Maliye Testi

KPSS A Grubu Uluslararası İlişkiler Testi

KPSS A Grubu Çalışma Ekonomisi Testi

KPSS A Grubu Kamu Yönetimi Testi

KPSS A Grubu İstatistik Testi

KPSS A grubu sınavından sonra yazılı veya sözlü olarak ikinci bir sınavda kurumlarda yapılmaktadır. Her kurum puan barajını kendisi belirlemektedir. KPSS A grubu kadrolarına kariyer meslekleri de denmektedir. Devlet gelir uzman yardımcılığı, Vergi müfettiş yardımcılığı, PTT müfettiş yardımcılığı, Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı, Kamu bankalarında üst düzey görevler kariyer meslekleri arasındadır. İİBF mezunları idari yargı hâkimliği sınavına girerek, idari yargı hâkimi de olabilmektedir. Özel sektörde ise, tüm şirketlerin insan kaynakları ve muhasebe departmanında, bankalarda istihdam edilmektedir. Ayrıca lisans not ortalaması yüksek olan öğrencilerin yükseklisans yazılı ve sözlü sınavına girerek akademik kariyer yapabilme imkanı da bulunmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinde yüksek lisans mezunu olan kişiler de alanın uzmanı olarak kamuda veya özel sektörde çalışabiilmektedir. Ayrıca Ales ve Yabancı dil sınavında başarı göstermiş kişiler de  üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Okutman olarak görev yapabilirler. 

Etkinlikler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler lisans eğitimleri sürecinde müfredat dışı sosyal etkinlikler ile kişisel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetlerde yer almaktadırlar. Bakış açıları geliştirebilecek konferanslar, sempozyumlar, öğrenci kongreleri; kamu ve sivil toplum iş birliğini güçlendirecek paneller; farklı temalarda belgesel ve film gösterimleri, gönüllük esasına dayalı sosyal sorumluluk projeleri bu etkinlerden bazılarıdır.

Öğrenim Ücreti

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans eğitimi için herhangi bir harç ücreti ödemesi bulunmamaktadır. (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç)

Eğitim ve Öğretim

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün lisans eğitim süresi dört (4) yıl yani sekiz (8) yarıyıldır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans derslerine erişim sağlamak için  https://bbs.karatekin.edu.tr/bolumDetay.aspx?bkod=07&fkod=05/  sayfasından detaylı bilgi alınabilmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri için zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. Ancak isteğe bağlı, gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrenciler Merkez Bankasında, Sendikalarda, Kamu ve Özel Bankalarda, Kurumsal imajı olan şirketlerde ve mezun olduktan sonra mesleki formasyonlarına katkı sunacak yerlerde staj faaliyetlerinde yer alabilmektedirler.

Yükseköğretim Kurumunun Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Çankırı il merkezinde Fatih Mahallesi Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yer almaktadır.  Uluyazı kampüsüne ulaşım Çankırı Belediyesinin toplu taşıma araçları ile düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Şehir merkezinden ve öğrenci yurtlarından kampüse doğrudan ulaşım imkânı bulunmaktadır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne kayıtlı öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyeti çoğunlukla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde bulunan dersliklerde gerçekleştirilmektedir. Bazı seçmeli ve YÖK dersleri için   Kampüs içerisinde bulunan Merkezi derslikler de kullanılabilmektedir. Derslikler dışında bazı dersler için bilgisayar laboratuvarları da kullanılmaktadır.

İmkânlar

Yurt İmkânları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri Çankırı Merkezde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda ve özel yurtlarda konaklama imkânına sahiptirler.

Kredi Yurtlar Kurumuna ait Kız-Erkek Yurtları;

  • Çankırı KYK Kız Öğrenci Yurdu (Bilgi)
  • Sabiha Anne KYK Kız Öğrenci Yurdu (Bilgi)
  • Hacı Murat Veli KYK Erkek Öğrenci Yurdu (Bilgi)
  • Emir Karatekin KYK Erkek Öğrenci Yurdu (Bilgi)

Burs

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri lisans  eğitimlerinin başladıkları dönem Kredi Yurtlar Kurumunun sağladığı burs ve kredilere başvuru yapabilmektedirler. Ayrıca ikametgâhlarının bulunduğu belediyeler ve odalardan (Ticaret Odası gibi) burs için destek alabilmektedirler.

Kısmi Zamanlı Çalışma

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren üniversitemizin farklı birimlerinde kısmi zamanlı çalışmak için başvuruda bulunabilmektedirler. Kısmi zamanlı çalışma ücreti ve koşulları için Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından her dönem başında web sayfasında ilan edilmektedir.