Misyon

Değişimin tüm gelişmelerin merkezinde olduğu Dünyada ve Türkiyede bilginin kısa sürede değiştiği ve güncellenmesi gerektiği düşüncesinden hareketle dünyadaki gelişmeleri takip eden sosyal yönü kuvvetli bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda programları ve derslerini güncel gelişmeler ışığında güncelleyen ve zamanı okuyarak analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisi gelişmiş mezunlar yetiştirmektir.

2013 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bidb